SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 06:00AM SAPATE 07 MA'ASI 2021
............................................................................
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAHE FONUA
IKAI HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha 'Alomalie 'oku ne toka ki he Faka-Hahake 'o Vava'u, pea 'oku ne 'omai ha 'ea mafana ange pea mo hahau pea mo ha matangi oku angi mei he Faka-Tokelau ki he kotoa 'o e 'Otu Tonga ni. Koe 'Alomalie ni tene kei toka pea mo nga'unu mamalie pe 'i hotau ngaahi potutahi ni 'o a'u ki 'apongipongi.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
Angi iiki e matangi mei he Hahake mo e Tokelau-Hahake, pea feangi'aki ha ngaahi taimi.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi pea malave ke 'uho'uha tu'u mo to ma'ama'a pe.


KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tokelau mo e Tokelau-Hihifo pea feangi'aki 'i ha ngaahi taimi.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi pea mo ha 'uho'uha tu'u mo to to to holo ha ngaahi taimi.
TU'U KI HE MONITE
KI HE ONGO NIUA MO VAVA'U:
Angi iiki mo feangi'aki e matangi pea faka'au ke teka 'o angi mei he Hihifo mo e Tonga-Hihifo 'i he houa efiafi.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi mo ha 'uha tu'u mo to 'i ha ngaahi feitu'u.


KI HE TOENGA E 'OTU TONGA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hihifo mo e Tokelau-hihifo pea faka'au pe ke teka 'o angi mei he Hihifo mo e Tonga-hihifo 'i he houa efiafi.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi mo ha 'uha tu'u mo to 'i ha ngaahi feitu'u.
KO E FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI 'APONGIPONGI : 30C
MA'OLALO TAHA KI HE POONI : 23C
..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI POTUTAHI
'OKU TUKU ATU HENI HA FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU.

'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA HAKOHAKO PEA MO E FALE'I KI HE NGAAHI VAKA IIKI KE MOU TOKANGA 'AUPITO HE OO KI TAHI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
Angi e matangi mei he Hihifo mo e Tokelau-Hihifo 'i he mailetahi 'e 15-20 ki he houa pea hiki hake 'o a'u ki he mailetahi 'e 25-30 ki he houa ha ngaahi taimi. Hou ke hou 'aupito e tahi (a'u ki he mita 'e 4-5). Aake malohi fakatupu maumau e peau mei he Tokelau-Hihifo (a'u ki he mita 4-6).

KI HE NGAAHI POTUTAHI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi e matangi mei he Tokelau mo e Tokelau-Hihifo 'i he mailetahi 'e 10-15 ki he houa.
Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2).


KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tokelau-Hahake 'o a'u ki he mailetahi 'e 10 ki he houa ha ngaahi taimi.
Tokamalie e tahi (a'u ki he mita 'e 1)
TU'U KI HE MONITE
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
Angi e matangi mei he Hihifo mo e Tonga-hihifo 'i he mailetahi 'e 15-20 ki he houa pea hiki hake 'o a'u ki he mailetahi 'e 25-30 ki he houa ha ngaahi taimi. Hou ke hou 'aupito e tahi (a'u ki he mita 'e 4-6). Aake malohi e peau fakatupu maumau mei he Hihifo (a'u ki he mita 'e 6).

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi e matangi mei he Hihifo mo e Tokelau-hihifo 'i he mailetahi 'e 15-20 ki he houa pea faka'au ke teka e matangi 'o angi mei he Hihifo mo e Tonga-Hihifo 'i he houa efiafi. Hou ke hou 'aupito e tahi (a'u ki he mita 'e 4). Aake mamalohi e peau mei he Hihifo (a'u ki he mita 'e 3).

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA MO VAVA'U:
Angi iiki mo feangi'aki e matangi 'o au ki he mailetahi 10 ki he houa pea faka'au ke teka e matangi 'o angi mei he Hihifo mo e Tonga-Hihifo 'i he houa efiafi.
Tokamalie e tahi (a'u ki he mita 'e 1).
TAIMI HU'A MO E MAMAHA E TAHI KI NUKU'ALOFA
MAHATOKA : 08:05AM
TAUMALIE : 02:20PM
TAIMI TO MO E HOPO E LA'A MO E MAHINA
HOPO E LA'A : 06:40AM
TO E MAHINA : 02:20PM
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 06:00AM NA'E MILIPA E 1010.3 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 93%.
FCD: GV/AA= CRS: TT/UV=