SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 01:00PM FALAITE 18 SUNE 2021
............................................................................
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAHE FONUA
'IKAI HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha 'alotamaki 'uha vaivai kuo ne paasi mei Vava'u 'I he houa pongipongi 'o e 'aho ni pea 'oku toka ki he Faka-Hahake 'o Vava'u pea moe Ongo Niua. Lolotonga koia ko ha matangi oku angi iiki ke mamalohi mei he Hahake moe Tonga-Hahake 'oku ne kaapui e 'Otu Tonga ni.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
KI HE KOTOA E 'OTU TONGA NI:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake, pea feangi'aki 'i ha ngaahi taimi.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia fakataimi mo ha 'uha tu'u mo to ma'ama'a pe 'i ha ngaahi taimi.
TU'U KI HE SAPATE
KI HE KOTOA E 'OTU TONGA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tongahahake.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia fakataimi mo ha 'uha tu'u mo to ma'ama'a pe 'i ha ngaahi taimi.
KO E FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHO NI : 27C
MA'ULALO TAHA KI HE POONI : 19C
..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI POTUTAHI
'IKAI HA FAKATOKANGA
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA
KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 10- 15 ki houa.
Pea feangi'aki ha ngaahi taimi 'o a'u ki he mailetahi 'e 10 ki he houa.
Tokamalie ke Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2). Aake mamalohi e peau mei he Hahake moe Tonga-Hahake (a'u ki he mita 'e 2).

TU'U KI HE SAPATE
KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 10- 15 ki houa.
Pea feangi'aki ha ngaahi taimi 'o a'u ki he mailetahi 'e 10 ki he houa.
Tokamalie ke Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2). Aake mamalohi e peau mei he Hahake moe Tonga-Hahake (a'u ki he mita 'e 2).

TAIMI HU'A MO E MAMAHA E TAHI KI NUKU'ALOFA
TAUMALIE : 01:15PM
MAHATOKA : 07:35PM
TAIMI TO MO E HOPO E LA'A MO E MAHINA
TO E LA'A : 06:05PM
TO E MAHINA : 12:05AM (Tu'apo 'apo)
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 1:00PM NA'E MILIPA E 1015.3 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 82%.
FCD: LF/SIV/ML/FV= CRS:HT/=