SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 07:00PM FALAITE 04 TISEMA 2020
............................................................................
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAHE FONUA
'IKAI HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha 'alotamaki 'uha vaivai 'oku ne toka 'i he Ongo-Niua. Ko e 'alotamaki ni te ne 'omai ha 'uha tu'u mo to ki he Ongo-Niua he pooni mo 'apongipongi. Lolotonga koia, ko ha matangi 'oku angi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake 'oku ne kei kapui e 'Otu-Tonga.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-hahake, pea angi malohi ange 'i ha ngaahi taimi.
Lahi ke 'alomalie pe pea faka'au ke 'ao'aofia mo ha 'uha tu'u mo to he pooni, lolo lahi 'i ha ngaahi taimi.

KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-hahake.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ange ha 'ao'aofia mo ha 'uho'uha tu'u mo to fakafeitu'u.
TU'U KI HE SAPATE
KI HE ONGO NIUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tokelau-hahake pea angi malohi ange ha ngaahi taimi.
Lahi ke 'ao'aofia pea 'i ai mo ha 'uha tu'u mo to 'i ha ngaahi taimi.

KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-hahake.
Lahi ke 'alomalie pe.
KO E FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI HE 'APONGIPONGI : 28C
MA'OLALO TAHA KI HE POONI : 22C
..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI POTUTAHI
'IKAI HA FAKATOKANGA
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA MO VAVA'U:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 15-20 ki he houa.
Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2).

KI HE TOENGA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Tonga-Hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa.
Tokamalie ke houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 1.5).
TU'U KI HE SAPATE
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA, VAVA'U MO HA'APAI:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tokelau-Hahake mailetahi 15-20 ki he houa.
Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2).

KI HE TOENGA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Tonga-Hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa.
Tokamalie ke houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 1.5).
TAIMI HU'A MO E MAMAHA E TAHI KI NUKU'ALOFA
TAUMALIE : 10:20PM ('AHONI)
MAHATOKA : 04:00AM ('APONGIPONGI)
TAIMI TO MO E HOPO E LA'A MO E MAHINA
HOPO E LA'A : 05:50AM ('APONGIPONGI)
HOPO E MAHINA : 10:30PM (POONI)
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 7:00PM NA'E MILIPA E 1014.0 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 84%.
FCD: TTK/= CRS: FV/=