SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 01:00PM SAPATE 22 ME 2022
............................................................................
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAHE FONUA
IKAI HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha matangi 'oku angi mei he hahake mo e tokelau-hahake 'oku ne kapui e 'Otu-Tonga.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
KI VAVA'U MO HA'APAI:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he hahake mo e tokelau-hahake, angi malohiange ha ngaahi taimi.
'Ao'aofia 'i ha ngaahi taimi mo malava ke 'iai ha 'uha tu'u mo to to to holo tautefito ki Ha'apai pea 'alomalie ha ngaahi taimi.

KI HE ONGO-NIUA, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he hahake mo e tokelau-hahake.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ange ha 'ao'aofia fakataimi mo ha 'uha tu'u mo to ki ha ngaahi feitu'u 'e ni'ihi.
TU'U KI HE TUSITE
KI HE KOTOA E 'OTU TONGA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he hahake mo e tokelau-hahake.
Lahi ke 'alomalie pe tukukehe ange ha 'ao'aofia fakataimi mo ha 'uha tu'u mo to ki ha ngaahi feitu'u 'e ni'ihi.
KO E FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHO NI : 28C
MA'ULALO TAHA KI HE POONI : 21C
..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI POTUTAHI
'IKAI HA FAKATOKANGA
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA
KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he hahake mo e tokelau-hahake mailetahi 'e 10-15.
Tokamalie ke Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2).
TU'U KI HE TUSITE
KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he hahake mo e tokelau-hahake mailetahi 'e 10-15.
Tokamalie ke Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2).
TAIMI HU'A MO E MAMAHA E TAHI KI NUKU'ALOFA
MAHATOKA : 07:10PM
TAUMALIE : 01:35AM tu'apo
TAIMI TO MO E HOPO E LA'A MO E MAHINA KI NUKU'ALOFA
TO E LA'A : 06:07PM
HOPO E MAHINA : 12:20AM tu'apo
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 01:00PM NA'E MILIPA 'E 101015.8 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 74%.
FCD: TTK/SV/= CRS: HT/=