SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 06:00AM TUSITE 30 NOVEMA 2021
............................................................................
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAHE FONUA
IKAI HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha matangi 'oku angi mei he Hahake moe Tonga-Hahake 'oku ne kapui 'a e kotoa 'o e 'Otu Tonga ni.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE 'OTU TONGA
KI HE KOTOA 'O E 'OTU-TONGA:
Angi mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake, pea angi malohiange ha ngaahi taimi.
Lahi 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia mo ha 'uha tu'u mo to 'I ha ngaahi feitu'u pe 'e ni'ihi.
TU'U KI HE PULELULU
KI HE KOTOA 'O E 'OTU-TONGA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake, pea angi malohiange ha ngaahi taimi.
Lahi 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia mo ha 'uha tu'u mo to.
KO E FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHO NI : 31C
MA'ULALO TAHA KI HE POONI : 22C
..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI POTUTAHI
KO E FAKATOKANGA HAKOHAKO MO E FALE'I KI HE NGAAHI VAKA TOUTAI IIKI KE TOKANGA 'I HE OO NE TUKU ATU KIMU'A KI HE KOTOA POTUTAHI 'O E 'OTU-TONGA, 'OKU KANISELI ATU IA.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI KOTOA 'O E 'OTU-TONGA:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 10-15 ki he houa, pea hiki hake 'o a'u ki he mailetahi 'e 20 ki he houa 'i ha ngaahi taimi.
Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2 ).
TU'U KI HE PULELULU
KI HE NGAAHI POTUTAHI KOTOA 'O E 'OTU-TONGA:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 10-15 ki he houa, pea hiki hake 'o a'u ki he mailetahi 'e 20 ki he houa 'i ha ngaahi taimi.
Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2 ).
TAIMI HU'A MO E MAMAHA E TAHI KI NUKU'ALOFA
MAHATOKA : 09:25AM
TAUMALIE : 03:45PM
TAIMI TO MO E HOPO E LA'A MO E MAHINA KI NUKU'ALOFA
TO E LA'A : 07:08PM
TO E MAHINA : 02:45PM
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 06:00AM NA'E MILIPA 'E 1014.5 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 79%.
FCD: GV= CRS: TT=