SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 06:00AM SAPATE 14 'AOKOSI 2022
............................................................................
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAHE FONUA
'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA HAKOHAKO KI HE NGAAHI VAHEFONUA KOTOA 'O E ONGO-NIUA.
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko e toka'anga matangi 'oku angi mokomoko pea malohi ange mo hakohako mei he faka-tonga 'oku ne kei kapaui e 'Otu Tonga ni.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO-NIUA:
Angi iiki mo mamalohi e matangi mei he tonga mo e tonga-hahake, pea angi malohi ange mo hakohako 'i ha ngaahi taimi.
Lahi 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia mo ha 'uha tu'u mo to ma'ama'a pe.

KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he tonga mo e tonga- hihifo pea angi malohi ange ha ngaahi taimi.
Lahi 'alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia mo ha 'uha tu'u mo to ma'ama'a pe.
TU'U KI HE MONITE
KI HE KOTOA E 'OTU TONGA
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he tonga mo e tonga-hahake pea angi malohiange mo hakohako 'i ha ngaahi taimi.
Lahi ke 'alomalie pe, tukukehe ange ha 'ao'aofia mo ha 'uha tu'u mo to 'I ha ngaahi feitu'u pe 'e ni'ihi.
KO E FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHO NI : 26C
MA'ULALO TAHA KI HE POONI : 20C
..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI POTUTAHI
'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA HAKOHAKO MO E FALE'I KE TOKANGA KI HE NGAAHI VAKA IIKI KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI KOTOA 'O E 'OTU-TONGA:
Angi e matangi mei he tonga mo e tonga-hahake mailetahi 'e 15-20 ki he houa, pea hiki hake 'o a'u ki he mailetahi 25-30 ki he houa 'i ha ngaahi taimi. Houhou si'i ke hou e tahi (a'u pe ki he mita 'e 3).
TU'U KI HE MONITE
KI HE NGAAHI POTUTAHI KOTOA 'O E 'OTU-TONGA:
Angi e matangi mei he tonga mo e tonga-hahake mailetahi 'e 15-20 ki he houa, pea hiki hake 'o a'u ki he mailetahi 25-35 ki he houa 'i ha ngaahi taimi. Hou e tahi (a'u pe ki he mita 'e 3.5).
TAIMI HU'A MO E MAMAHA E TAHI KI NUKU'ALOFA
TAUMALIE : 08:55AM
MAHATOKA : 03:15PM
TAIMI TO MO E HOPO E LA'A MO E MAHINA KI NUKU'ALOFA
HOPO E LA'A : 07:04AM
TO E MAHINA : 08:40AM
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 06:00AM NA'E MILIPA 'E 1018.8 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 81%.
FCD: STP= CRS: TT=