SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKU ATU 'I HE TAIMI 07:00PM TUSITE 21 SEPITEMA 2021
............................................................................
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAHE FONUA
'IKAI HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha matangi 'oku angi mei he Tonga-Hahake 'oku ne kei kapui 'a e 'otu Tonga ni.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA MO VAVA'U:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tonga-Hahake.
'Alomalie pe pea tukukehe ange ha 'ao'aofia mo ha 'uha tu'u mo to ma'ama'a pe.


KI HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tonga-Hahake pea angi malohi ange ha ngaahi taimi.
'Alomalie pe pea tukukehe ange ha 'ao'aofia mo ha 'uha tu'u mo to ma'ama'a pe.
TU'U KI HE TUAPULELULU
KI HE ONGO NIUA :
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei Hahake mo e Tonga-Hahake.
'Alomalie pe pea tukukehe ange ha 'ao'aofia mo ha 'uha tu'u mo to ma'ama'a pe.


KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake pea angi malohi ange ha ngaahi taimi.
'Alomalie pe kae tukukehe ange ha 'ao'aofia mo ha 'uha tu'u mo to to to holo.
KO E FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI 'APONGIPONGI : 25C
MA'ULALO TAHA KI HE POONI : 19C
..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI POTUTAHI
'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA HAKOHAKO MO E FALE'I KI HE NGAAHI VAKA TOUTAI IIKI KE MOU TOKANGA HE TAIMI OO KI TAHI KI HE POTUTAHI 'O HA'APAI, TONGATAPU, 'EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA
KI HE POTUTAHI 'O HA'APAI, TONGATAPU, 'EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
Angi e matangi mei he Tonga-Hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa pea a'u ki he mailetahi 'e 20-25 ki he houa 'i ha ngaahi taimi.
Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 2.5).


KI HE POTUTAHI 'O VAVA'U MO E ONGO NIUA:
Angi e matangi mei he Tonga-Hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa pea a'u ki he mailetahi 'e 20 ki he houa.
Tokamalie ke houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2).
TU'U KI HE TU'APULELULU
KI HE POTUTAHI 'O E ONGO-NIUA:
Angi e matangi mei he Tonga-Hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa pea a'u ki he mailetahi 'e 20 ki he houa ha ngaahi taimi.
Tokamalie ke houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2).


KI HE TOENGA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 'e 15-20 ki he houa pea a'u ki he mailetahi 'e 25 ki he houa ha ngaahi taimi. Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2.5).
TAIMI HU'A MO E MAMAHA E TAHI KI NUKU'ALOFA
TAUMALIE : 08:00PM
MAHATOKA : 02:10AM 'AHENGIHENGI
TAIMI TO MO E HOPO E LA'A MO E MAHINA KI NUKU'ALOFA
HOPO E MAHINA : 06:45PM Katoa e Mahina he pooni
HOPO E LA'A : 06:30AM 'APONGIPONGI
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 07:00PM NA'E MILIPA 'E 1016.0 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 84%.
FCD: NH/VV= CRS: HT=