SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 07:00PM TUAPULELULU 06 ME 2021
............................................................................
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAHE FONUA
'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA 'UHA LAHI MO TAFEA KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O TONGATAPU, 'EUA, VAVA'U MO HA'APAI.

'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA HAKOHAKO KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O TONGATAPU, 'EUA, VAVA'U MO HA'APAI.
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha 'alotamaki 'uha 'oku ne toka 'i Vava'u, Ha'apai, Tongatapu mo 'Eua pea te ne kei 'omai ha 'ao'aofia pea mo ha 'uho'uha ki he konga lahi e 'otu Tonga ki he 'aho ni. Lolotonga ko ia, ko ha matangi 'oku angi malohi ange mo hakohako 'oku ne kei kapui e konga lahi 'o e 'Otu-Tonga.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tokelau-Hahake pea teka 'o angi iiki mei he Tonga-Hahake 'i he pongipongi 'apongipongi.
'Alomalie pe tuku kehe ha 'ao'aofia ha ngaahi taimi mo ha 'uha tu'u mo tō tō tō holo.


KI VAVA'U MO HA'APAI:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tokelau-Hahake pea angi malohi ange 'i ha ngaahi taimi ka 'e holo atu e malohi e havili ki he efiafi ni. 'E toe mamalohi mai pe 'a e havili 'i he pongipongi 'apongipongi 'i Nomuka pea 'i he ho'ata 'apongipongi ki he toenga 'o e 'otu Ha'apai ka 'i he po 'apongipongi ki Vava'u lahi.
'Ao'aofia mo fakapopo'uli e langi mo ha 'uho'uha, lolo lahi 'i ha ngaahi taimi mo ha manamana.


KI TONGATAPU MO 'EUA:
Angi mamalohi ke malohi ange e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake pea hakohako 'i ha ngaahi taimi.
'Ao'aofia mo fakapopo'uli e langi mo ha 'uho'uha, lolo lahi 'i ha ngaahi taimi mo ha manamana pea faka'au pe ke 'alomalie atu ki he ho'ata 'apongipongi.
TU'U KI HE TOKONAKI
KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi mamalohi ke malohi ange e matangi mei he Tonga-Hahake pea hakohako 'i ha ngaahi taimi.
'Alomalie pe 'i Tongatapu mo 'Eua ka ko e toenga e ngaahi feitu'u 'e 'ao'aofia pe ha ngaahi taimi mo ha 'uho'uha tu'u mo tō tō tō holo.

KI HE ONGO NIUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Tonga-Hahake pea angi malohi ange 'i ha ngaahi taimi ki he houa efiafi.
'Ao'aofia mo ha 'uha tu'u mo tō tō tō holo.
KO E FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI 'APONGIPONGI: 27C
MA'ULALO TAHA KI HE POONI : 22C
..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI POTUTAHI
'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA HAKOHAKO MO E FALE'I KI HE NGAAHI VAKA IIKI KE TOKANGA HE OO KI TAHI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU, 'EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TONGATAPU, 'EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 'e 15-20 ki he houa pea hiki hake ki he mailetahi 25-30 ki he houa ha ngaahi taimi. Hou e tahi (a'u ki he mita 'e 3). Aake mamalohi e peau mei he Tonga-Hahake (a'u ki he mita 3). 'Ikai ke lelei e vakai 'i he ngaahi feitu'u 'oku 'uha lahi mo manamana.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U MO HA'APAI:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tokelau-Hahake mailetahi 'e 15-20 ki he houa pea hiki hake ki he mailetahi 25-30 ki he houa ha ngaahi taimi 'i Nomuka 'i he pongipongi 'apongipogni pea ki he toenga 'o e 'otu motu Ha'apai 'i he houa hoata efiafi ka ki Vava'u 'i he po 'apongipongi.
Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2) pea hou e tahi (a'u ki he mita 'e 3) 'i he pongipongi 'apongipongi 'i he 'otu motu Ha'apai pea ki Vava'u 'i he houa efiafi. Aake mamalohi e peau mei he Tonga-Hahake (a'u ki he mita 3). 'Ikai ke lelei e vakai 'i he ngaahi feitu'u 'oku 'uha lahi mo manamana.


KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO-NIUA:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tokelau-Hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa pea hiki hake 'o a'u ki he mailetahi 'e 20 ki he houa 'i ha ngaahi taimi. Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2).
TU'U KI HE TOKONAKI
KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA:
Angi e matangi mei he Tonga-Hahake mailetahi 'e 15-20 ki he houa pea hiki hake ki he mailetahi 'e 25-30 ki he houa.
Hou ke hou 'aupito e tahi (a'u ki he mita 'e 4). Aake mamalohi e peau mei he Tonga-Hahake (a'u ki he mita 3.5).
TAIMI HU'A MO E MAMAHA E TAHI KI NUKU'ALOFA
MAHATOKA : 10:10PM
TAUMALIE : 04:30AM ('AHENGIHENGI)
TAIMI TO MO E HOPO E LA'A MO E MAHINA
HOPO E MAHINA : 02:55AM ('AHENGIHENGI)
HOPO E LA'A : 07:00AM ('APONGIPONGI)
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 07:00PM NA'E MILIPA E 1013.8 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 96%.
FCD: SP/NH= CRS: ST=