SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 01:00PM SAPATE 20 SEPITEMA 2020
............................................................................
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAHE FONUA
'OKU 'IKAI HA FAKATOKANGA
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha 'alotamaki 'uha 'oku nga'unu mai ki Vava'u mei he Tokelau-Hihifo ki he efiafini mo 'apongipongi. Lolotonga ko ia ko e toka'anga matangi 'oku angi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake ki he konga lahi 'o e 'Otu Tonga.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake.
'Alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi mo ha 'uha tu'u mo to fakafeitu'u.

KI VAVA'U:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake pea angi malohi ange 'i ha ngaahi taimi.
'Ao'aofia 'i ha ngaahi taimi mo ha 'uha tu'u mo to to to holo pea faka'au ke popo'uli e langi mo ha 'uha fakataimi.

KI HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake pea angi malohi ange 'i ha ngaahi taimi.
'Ao'aofia 'i ha ngaahi taimi mo ha 'uha tu'u mo to to to holo pea faka'au ke 'alomalie 'apongipongi.
TU'U KI HE TUSITE
KI HE ONGO NIUA MO VAVA'U:
Angi iiki mo feangi'aki e matangi.
'Alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi mo ha 'uha tu'u mo to to to holo.


KI HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi iiki ke mamalohi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake pea angi malohi ange 'i ha ngaahi taimi.
'Alomalie pe tukukehe ha 'ao'aofia 'i ha ngaahi taimi mo ha 'uha tu'u mo to fakafeitu'u.
KO E FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHO NI : 25C
MA'OLALO TAHA KI HE POONI : 21C
..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI POTUTAHI
OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA HAKOHAKO PEA MO E FALE'I KI HE NGAAHI VAKA IIKI KE TOKANGA 'AUPITO HE OO KI TAHI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O HA'APAI, TONGATAPU, 'EUA, TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA MO VAVA'U:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa.
Tokamalie ke houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2).


KI HE TOENGA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU-TONGA:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 'e 15-20 ki he houa pea a'u ki he mailetahi 'e 25 ki he houa ha ngaahi taimi.
Houhousi'i ke hou e tahi (a'u ki he mita 'e 3).
TU'U KI HE TUSITE
KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA MO VAVA'U:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa.
Tokamalie ke houhou si'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2).


KI HE TOENGA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU-TONGA:
Angi e matangi mei he Hahake mo e Tonga-Hahake mailetahi 'e 10-15 ki he houa pea a'u ki he mailetahi 'e 25 ki he houa ha ngaahi taimi. Houhousi'i e tahi (a'u ki he mita 'e 2.5).
TAIMI HU'A MO E MAMAHA E TAHI
MAHATOKA : 03:35PM ('AHO NI)
TAUMALIE : 09:50PM ('AHO NI)
TAIMI TO MO E HOPO E LA'A MO E MAHINA
TO E MAHINA : 09:25PM ('AHO NI)
TO E LA'AA : 06:36PM ('AHO NI)
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 01:00PM NA'E MILIPA E 1016.8 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 88%.
FCD: TTK= CRS: ST/=