SENITA FAKAMATALA'EA 'A TONGA 'I FUA'AMOTU
FAKAMATALA'EA 'I HONO TUKUATU 'IHE TAIMI 06:00AM SAPATE 01 'AOKOSI 2021
............................................................................
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI VAHE FONUA
OKU TUKU ATU HENI HA FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA.

'OKU KEI TU'U PE 'AE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O E ONGO NIUA.

KO E FAKATOKANGA 'UHA LAHI MO TAFEA NA'E TUKU ATU KIMU'A KI HE VAHE FONUA 'O E ONGO NIUA, VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA 'OKU KANISELI ATU IA.
TU'UNGA 'O E 'EA
Ko ha 'alotamaki 'oku ne toka pea nga'unu mamalie 'i he vaha'a 'o Ha'apai pea mo Vava'u. Ko e 'Alotamai 'uha ni te ne nga'unu Faka-Hahake-Tokelau Hahake ke toe mama'o atu mei he 'Otu Tonga ni ki he pooni. Ko ha 'ao'aofia, 'uha fakataimi pea mo ha matangi hakohako ke fakatupu maumau tene kei uesia pe 'ae 'Otu Tonga ni 'i he 'aho ni mo 'apongipongi.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE 'OTU TONGA
KI HE ONGO NIUA:
Angi mamalohi ke malohi ange e matangi mei he Tokelau mo e Tokelau-Hihifo pea faka'au pe ke hakohako ki he ho'ataa ni..
Lahi ke 'ao'aofia pe fakapopo'uli e langi mo ha 'uho'uha fakataimi , pea malava ke lolo lahi ha ngaahi taimi mo ha manamana.


KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi mamalohi ke malohi ange e matangi mei he Faka-Hihifo, hakohako ha ngaahi taimi 'i he pongipongi ni pea to takutaku e havili 'o a'u ki he malohi fakatupu maumau ki he efiafi ni. pea 'e teka e matangi ki he Hihifo 'i Tongatapu, 'Eua mo e 'otu motu Ha'apai he pooni.
Lahi ke 'ao'aofia pe fakapopo'uli e langi mo ha 'uho'uha fakataimi , pea malava ke lolo lahi ha ngaahi taimi mo ha manamana.
TU'U KI HE MONITE
KI HE ONGO NIUA:
Angi mamalohi ke malohi ange e matangi mei he Hihifo mo e Tonga-Hihifo pea hakohako 'i ha ngaahi taimi.
'Ao'aofia fakataimi pea mo ha 'uha tu'u mo to to to holo 'i ha ngaahi taimi.


KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA:
Angi mamalohi ke malohi ange e matangi mei he Hihifo mo e Tonga-Hihifo pea hakohako 'i ha ngaahi taimi.
'Alomalie pe tuku kehe ha ngaahi taimi 'e 'ao'aofia ai mo ha 'uha tu'u mo to to to holo.
KO E FUA E MAFANA KI NUKU'ALOFA
MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHO NI : 26C
MA'ULALO TAHA KI HE POONI : 20C
..
FAKAMATALA'EA KI TAHI
FAKATOKANGA KI HE NGAAHI POTUTAHI
'OKU TUKU ATU HENI HA FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE POTUTAHI 'O E ONGO NIUA, VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU MO 'EUA KA 'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA NI KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU.

'OKU KEI TUKU ATU HENI HA FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O TONGATAPU, 'EUA, VAVA'U MO HA'APAI KA 'KU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA NI KI HE POTUTAHI 'O TELE-KI-TONGA MO TELE-KI-TOKELAU.

PEA 'OKU KEI TU'U PE MO E FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E ONGO NIUA.

'OKU KEI TU'U PE 'A E FALE'I KI HE NGAAHI VAKA TOUTAI IIKI KE TOKANGA HE OO KI TAHI KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OE 'OTU TONGA NI.
FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA
KI HE POTUTAHI 'O E ONGO-NIUA:
Angi e matangi mei he Tokelau mo e Tokelau-Hihifo mailetahi 'e 15-20 ki he houa pea hiki hake hono malohi ki he mailetahi 'e 25-30 ki he houa 'i he ho'ataa ni. Hou ke hou 'aupito e tahi ( mita 'e 4 -6). Aake malohi e peau fakatupu maumau mei he Tonga-Hihifo (a'u ki he mita 'e 4 ). 'Ikai ke lelei e vakai he ngaahi potutahi 'oku 'uha lahi.

KI HE TOENGA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA NI:
Angi e matangi mei Hihifo mailetahi 'e 20-25 ki he houa pea hiki hake 'o a'u ki he mailetahi 'e 30 ki he houa 'i he pongipongni pea 'e toki to takutaku 'o a'u ki he mailetahi 'e 35-40 ki he efiafi ni. Hou ke hou 'aupito e tahi ( mita 'e 4 -6). Aake malohi e peau fakatupu maumau mei he Tonga-Hihifo (a'u ki he mita 'e 4 ). 'Ikai ke lelei e vakai he ngaahi potutahi 'oku 'uha lahi.

TU'U KI HE MONITE
KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA NI:
Angi e matangi mei he Hihifo mo e Tonga-Hihifo mailetahi 'e 15-20 ki he houa pea a'u ki he mailetahi 'e 25-30 ki he houa ha ngaahi taimi.
Hou ke hou 'aupito e tahi ( mita 'e 4 -6). Aake malohi e peau fakatupu maumau mei he Tonga-Hihifo (a'u ki he mita 'e 4 ).

TAIMI HU'A MO E MAMAHA E TAHI KI NUKU'ALOFA
MAHATOKA : 08:00AM
TAUMALIE : 02:00PM
TAIMI TO MO E HOPO E LA'A MO E MAHINA
HOPO E LA'A : 07:12AM
TO E MAHINA : 12:25PM
KO E FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 6:00AM NA'E MILIPA E 1005.6 PEA KO E HAUHAU 'O E 'EA NA'E PESETI 'E 88%.
FCD: LF/STP= CRS: ST/TT=